Pågående projekt

AMUNDÖ ÄNG

Markarbeten för 46 bostadshus/lägenheter.

MANGÅRDSVÄGEN

Byggande av ny avloppspumpstation samt ventilkammare

KVIBERGS ÄNGAR

Markarbeten inkluderande ledningsarbeten för vatten och avlopp

HÖGSTENSGATAN

Ledningsarbeten längs med och korsning av Kongahällavägen

KORTEDALA TORG

Projektering och byggande av gabionmur

BILDER KOMMER!

KVIBERGSVÄGEN

Nya huvudvattenledningar på en sträcka av ca 250 meter längs Kvibergsvägen

BILDER KOMMER!

KRONÄNGEN

Nya ledningar för vatten och avlopp

OMBYGGNAD AV TRAPPOR

På uppdrag av Park och naturförvaltningen bygger vi om trappor

BILDER KOMMER!

OMBYGGNAD AV LEKPLATSER

För  Göteborgs stad utför vi ett stort antal ombyggnadsarbeten av lekplatser

BILDER KOMMER!

GÖTAPLATSEN

I syfte att förbättra tillgängligheten för synskadade utför vi arbeten på Götaplatsen

BILDER KOMMER!

VON UTFALLSGATAN

Anläggande av vatten- och avloppssystem

Västkustens Anläggnings AB

Bäckstensgatan 9

431 49 Mölndal

Telefon: 031-238570

Org.nr. 556657-0502

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.